Musik och språk

Musik

*Musik som pedagogiskt hjälpmedel
*Konstmusik dagligen
*Ensemblespel
*Instrumenttillverkning
*Instrumentalundervisning i grupp
*Körsång, kanon och enkel stämsång
*Rytmik
*Rytm, rim och ramsor
*Musikframträdanden
*Musikaler

.
Språk

*Språkträning i meningsfulla sammanhang
*Skönlitteratur och tidningar som läromedel
*Högläsning dagligen
*Rytm, rim och ramsor
*Språkpåsar
*Drama, rollspel
*Engelska från år 2

.
© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha