Musik

Vi lär oss genom att SE, HÖRA och GÖRA.
För att kunna se helheten, dra slutsatser, värdera och reflektera måste våra kunskaper och erfarenheter befästas och tränas med hjälp av estetiska och kreativa övningar. Teori och praktik måste förenas för att undervisningen ska bli meningsfull för våra barn.Barn som rör sig arbetar med alla sina sinnen.
Barn som använder sina sinnen kan också kommunicera bättre.
Barn som kan kommunicera kan också känna för och värna om sina medmänniskor.Musik och rytmik främjar:

  • motorisk utveckling
  • språkutveckling
  • social kompetens
  • emotionell förmåga
  • kognitiv förmåga och intellekt
  • perception
  • arbetsglädje
Sång

”Skogen skulle vara mycket tyst om inga andra fåglar sjöng än de som sjunger bäst.” (Henry van Dyke)

I vår verksamhet arbetar vi medvetet med sång. Hos oss får alla vara med och känna att de kan sjunga. I våra musikaler, musikföreställningar deltar alla. Detta stärker alla barns och elevers självförtroenden. Jag kan, jag duger som jag är och jag får vara med på mina villkor.

Vi sjunger traditionella sånger för att vår sång- och vis-skatt ej ska glömmas bort, vi sjunger på olika språk, vi sjunger sånger ifrån olika kulturer, vi sjunger nya coh populära sånger mm.

Vi lär oss sjunga i kanon och vi lär oss enkel stämsång. Eleverna får även lära sig mikrofonteknik.

På skolan finns tre körer. En kör för förskoleklass, år 1 och 2, en kör för år 3 och 4 och en kör för år 5 och 6.

Musik som pedagogiskt hjälpmedel

När eleverna arbetar/vilar använder vi oss av lugn bakgrundsmusik för att på ett enkelt sätt skapa avspänd koncentration. Rätt vald musik kan underlätta inlärningen.
Vi har:

 

  • musik för inlärning
  • musik för vila och avslappning
  • musik för aktivitet, kreativitet och fantasi.

Ensemble

Spel på rytminstrument är grunden till framtida ensemblespel. Barnen lär sig vad en dirigent och en orkester är. Förutom rytminstrument får barnen spela på xylofon, pentatoniska flöjter och klangspel, tonboxar, tonrör, entonsflöjter, djembetrummor och bygelgitarr.
Elever i år 3, 4, 5 och 6 lär sig enkla ackord på ukulele och gitarr. De får även prova på elgitarr och bas.
Barnen tillverkar egna instrument såsom: trummor av lerkrukor, maraccas av trädgrenar, claves av rundstavar, panflöjter av elrör mm.

Konstmusik


Något av det viktigaste vi kan hjälpa elever med idag är att träna dem i koncentration. Här spelar musiken stor roll.

Vi lyssnar till konstmusik för att:
– väcka elevens intresse för musiken värld
– berika elevens kulturliv
– lära eleven att lyssna medvetet och koncentrerat och låta fantasin och de inre bilderna flöda fritt
– utveckla en musikalisk intelligens
– skapa en grund till kritiskt lyssnadne
– det är njutbart
– förstärka gemenskapen
– förmedla respekt för musik och kompositör

© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha