G-klavens förskola

G-klavens förskola ligger i ett naturskönt område i Ronneby.
Närheten till skogen ger stora möjligheter att utforska naturen och följa årstidernas växlingar. Vi har också möjlighet att promenera till centrum för att gå till torget, biblioteket eller kulturcentrum. G- klavens förskola har funnits sedan 1992 och består av fyra avdelningar:Bjällran

Trumpeten

Sånglärkan

Delfinen

I vår verksamhet har musik, rytmik och språk en framträdande plats.

Vi sjunger tillsammans med barnen, klappar takten, rör oss till musik och leker olika danslekar. Barnen får skapa egna instrument som sedan används i ensemblespel. På vilan lyssnar vi ofta på klassisk musik. Vi vill att musiken ska genomsyra hela vår verksamhet på ett spontant och lekfullt sätt varje dag. En gång i månaden har alla fyra avd sångsamling tillsammans, musiken ger glädje och gemenskap.

Språket övar vi genom att lyssna och prata med barnen. Vi använder oss av Bornholmsmodellen, TAKK och bildstöd och arbetar tex med ramsor, läser och berättar sagor. Vi bemöter barnen med respekt och tar oss tid att lyssna på varje enskilt barn.Vi vill att verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.Målsättningen för alla aktiviteter vid förskolan är att ge barnen en trygg, pedagogisk, händelserik och rolig verksamhet.

© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha