G-klavens skola årskurs 0-6

G-klavens skola ligger i ett naturskönt område med närhet till både skog
och centrum. Det är en trivsam skola där barn och vuxna känner varandra.
Lokalerna är trevliga och vi har en härlig utemiljö där utrymme för kreativitet
och spontanitet är stor. På G-klaven går ca 140 elever från förskoleklass
t o m årskurs 6. G-klaven följer skollagen och Lgr 11.

Musiken genomsyrar verksamheten vilket bidrar till glädje och gemenskap
mellan åldrar. Varje år hålls flera musikframträdanden där alla elever deltar
med sång, musik och dans. Den empatiska förmågan och självkänslan stärks
hos eleverna.

Språket är en viktig del av vår verksamhet. Vi har stor tillgång till skönlitteratur
som berikar undervisningen och eleverna börjar med engelska redan i tidig
ålder.

För att hålla en hög kvalité i verksamheten har vi välutbildade pedagoger och vi
har valt att jobba med mindre grupper vilket medför att pedagogen får mer tid
för varje enskild elev. Detta medför en trygg och positiv utveckling för eleven.
I kunskapsinhämtandet utmanar pedagogen elevens tänkande så att man lär
sig att ta ställning, argumentera och dra slutsatser. Tydliga krav ställs så att
eleven hela tiden möter nya utmaningar.
Varje elev ska också under tiden hos oss få lära sig att använda och hantera
tekniska hjälpmedel som en förberedelse för kommande studier.
För att få kännedom om arbetslivet får eleverna vid ett par tillfällen under åren
på G-klaven besöka arbetsplatser och då i första hand sina föräldrars.

© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha