Fritidshem

G-klavens fritidshem har gemensamma lokaler med skolan och finns på 1.a våningen. Fritidshemmet är till för alla G-klavens skolbarn, som behöver fritidshems-plats.
Vår huvuduppgift är att ge dessa barn en meningsfull fritid och att vara ett komplement till hemmet när föräldrar arbetar/studerar innan och efter skolan samt på lov. Samarbete med föräldrar, skola, förskola och övriga verksamheter på G-klaven är också en viktig del i vår verksamhet.
Målsättning med vår verksamhet:

Att alla barn ska:

  • Känna trygghet med oss personal och kompisar
  • Kunna erbjudas ett varierat utbud av aktiviteter
  • Kunna hitta kompisar i gruppen
  • Utveckla sin kreativitet och skapande
  • Kunna ta eget ansvar
  • Utvecklas i ett socialt samspel
  • Kunna påverka verksamheten tillsammans med personalen
  • Under eftermiddagarna delar vi oftast gruppen i mindre grupper och använder flera lokaler i byggnaden. Vi är mycket ute och 1-2 gånger i veckan går vi iväg till någon plats i närheten av fritids, där vi leker och äter mellanmål.

Aktiviteter som vi erbjuder barnen är oftast frivilliga. Snickeri, pyssel, bollspel, lekar, bakning, sång och musik är några exempel på regelbundna aktiviteter. Musiken arbetar vi mycket med och varje år har vi en stor show, där barnen får chans att uppträda för släkt och vänner.
Fritids är under barnens fritid och vi tycker att den fria leken ska dominera denna tid.

© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha