Elevhälsa

På G-klaven har vi en skolsköterska. Hon har regelbunden mottagning på skolan. Du kan vända dig till henne om du har frågor om ditt barns hälsa. På G-klaven finns också en skolläkare. Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Kontakt med skolläkaren får du genom att boka tid via skolsköterskan. Skolsköterskan och skolläkaren arbetar undertystnadsplikt.Skolsköterskan samarbetar med skolpersonal i frågor
som rör elevens hälsa. Skolsköterskan samarbetar även
med elevvårdspersonal i frågor som berör elevvården. Elevhälsans mål på G-klaven är:

  • att följa elevernas utveckling genom hälsokontroller.
  • att göra enkla sjukvårdsinsatser.
  • att bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga
    hälsa.
  • att verka för sunda levnadsvanor.

 

 .

skolskoterska@gklaven.se

© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha