Försäkringar

Barn i förskolan och elever i skolan har en kollektiv olycksfalls-försäkring i försäkringsbolaget Trygg-Hansa.Olycksfallsförsäkringen omfattar ”plötsliga, oförutsedda kroppsskador som beror på yttre händelse”. Sjukdomsrelaterade skador omfattas inte, ej heller smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid – dygnet runt.

Försäkringsbesked och information om försäkringen delas ut av förskolan/skolan.

.


© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha