G-klavens vision

G-klavens förskola, skola och fritidshem ska ge barnen och eleverna en meningsfull helhet när det gäller deras utveckling, lärande och sociala
kompetens. Detta skapar trygghet och god självkänsla.
Vi lär oss se möjligheter istället för begränsningar.

© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha