Personal

 

 

Ledning
Eva Cederholm, rektor/förskolechef
Inger Hultén, huvudlärare skola
Rickard Hedlund, samordnare förskola/fritids
eva.cederholm@gklaven.se
inger.hulten@gklaven.se
rickard.hedlund@gklaven.se
Ekonom
Katarina Jangenäs, ekonom katarina.jangenas@gklaven.se
Skola
……………………………………………………………….
Inger Hultén, 1-7 lärare sv/so, speciallärare
Sofie Miketinac, 1-7 lärare sv/so
Jonna Gustavsson, 1-7 lärare sv/so
Ylva Garnborn, 1-7 lärare ma/no
Mariana Andersson, 1-7 lärare ma/no
Kirsi Ranta, lågstadielärare
Anna Karlsson, 1-7 lärare, ma/no
Ann Knutsson Wernered, 1-7 lärare, ma/no
Annika Thernström, 1-7 lärare, sv/so
Eva Cederholm, musik
Rickard Hedlund, idrott/träslöjd
Mattis Alm, idrott
Anna Karlsson, textilslöjd
Camilla Svensson,förskollärare
Maria Olsson, barnskötare

inger.hulten@gklaven.se
sofie.miketinac@gklaven.se
jonna.gustavsson@gklaven.se
ylva.garnborn@gklaven.se
mariana.andersson@gklaven.se
kirsi.ranta@gklaven.se
anna.karlsson@gklaven.se
ann.knutsson@gklaven.se

annika.thernstrom@gklaven.se
eva.cederholm@gklaven.se
rickard.hedlund@gklaven.se
fritids@gklaven.se
anna.karlsson@gklaven.se
forskoleklassen@gklaven.se
forskoleklassen@gklaven.se
Anette Leion, skolsköterska
skolskoterska@gklaven.se

Förskola
Agneta Bohlin, barnskötare
Malin Joenback, förskollärare
Elisabeth Blomdahl, förskollärare
Anna Clementsson, förskollärare
Karianne Falch, förskollärare
Emelie Hugosson, förskollärare
Malin Åsberg, förskollärare
Annika Waldemar, barnskötare,
Jeannette  Olsson, förskollärare
Anna Johannesson, barnskötare
Zandra Carlsson, förskollärare
Sara Berggren, barnskötare
Charlotta Vestergren, förskollärare
bjallran@gklaven.se
delfinen@gklaven.se
bjallran@gklaven.se
trumpeten@gklaven.se
sanglarkan@gklaven.se

bjallran@gklaven.se
sanglarkan@gklaven.se
delfinen@gklaven.se
trumpeten@gklaven.se
delfinen@gklaven.se
sanglarkan@gklaven.se
trumpeten@gklaven.se
bjallran@gklaven.se
Fritidshem
 fritids@gklaven.se
Rickard Hedlund, fritidspedagog
Mattis Alm, fritidspedagog
Maria Olsson, barnskötare
Camilla Svensson, förskollärare
Kök
Erja Svensson, husmor
Vaktmästeri
Mattis Alm fritids@gklaven.se
Resursperson
 resurspersoner@gklaven.se
Ia Käller
Sara Håkansson
Jessica Linderholt
Tim Vahlberg
© 2010 G-klaven G-klavens Rektorsområde Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha